Vores værdier

Vi er alle sejlere med en lang og stærk fælles baggrund, der tager afsæt i Horsens Sejlklubs ungdomsafdeling. I Horsens har vi  gennem vores børne- og ungdomsår samarbejdet og været konkurrenter med den positive konsekvens, at Horsens Sejlklub har haft en af Danmarks mest vindende ungdomsafdelinger inden for sejlsport.

Som eksempler er Anne-Marie Rindom både europa- og verdensmester i europajollen, Anette Viborg dobbelt europamester i europajollen, Maiken Schütt europamester i europajollen, Anne-Julie Schütt har vundet sølv til europamesterskabet i europajollen.

Anne Marie Rindom VM guld Anette Viborg VM Sølv

Vi har gennem årene både været venner, konkurrenter og samarbejdspartnere, og vores familie er alle bosatte i Horsens og har stærke relationer til lokalmiljøet. Vi kender efterhånden hinandens styrker og svagheder i medgang og modgang samt ved, hvornår der er brug for ekstra opbakning.

Der er ekstrem høj konkurrence i olympisk sejlsport, så vi ser det som en stor konkurrencemæssig fordel, at vi kan drage ud i verden som samarbejdspartnere,  men hvor vi tidligere har konkurreret i samme bådtype, konkurrerer vi nu i hver vores olympiske klasse. Derfor kan vi nu oprigtigt sige, at vi 100% støtter hinanden i at nå vores respektive målsætninger.

Værdigrundlag

Vores værdier er stærkt forankret i den vinderkultur, som vi er opdraget med i Horsens Sejlklub.
De udgør:

Gensidig respekt
Samarbejde er vejen frem
Holdånd
Vindermentalitet

Vi vil være gode rollemodeller for næste generation i klubben og give indspark gennem gæste-coaching både til hverdagstræning og weekendstævner. Vi vil sprede positiv energi, vi er dedikerede, arbejdsomme og vil vinde mere end vi er bange for at tabe. Vi viser, at det kan lade sig gøre at sejle på fuld tid samtidig med at studere (det handler om at være hele mennesker). Det kan vi, fordi vi har øje for det vigtige og konstant øver os i at prioritere benhårdt.

JEM Rasmus Damsgaard Anne-Marie Rindom Anne-Julie Schütt