Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Horsens sejlklub.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Horsens Sejlklub behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG
I Horsens Sejlklub er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:
Horsens Sejlklub
Cvr. 18466244
Langelinje 24
Formand@horsens-sejlklub.dk

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Medlems, træner og underviser kartotek, og i de tilfælde hvor du selv har tilmeldt et fartøj, har vi ligeledes oplysninger om dit fartøj (bådnavn og bådtype) samt plads nr.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler almindelige personoplysninger som, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato etc.

KILDER
Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:
Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige
Offentlige myndigheder.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
Alle informationer som ovenfor nævnt, er registret i klubbens it-system, i forbindelse med ansættelse eller indmeldelse i Horsens Sejlklub, samt evt. uddannelse i Horsens Sejlklub

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer Horsens Sejlklub (forstået som serviceudbydere, teknisk support.
Internt i Horsens Sejlklub samt offentlige myndigheder.

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
·       Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
·       Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
·       Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
·       Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du: Kontakte Horsens Sejlklubs kasserer eller Horsens Sejlklubs formand, om hvordan tilbagekaldelse af samtykke kan finde sted.
·       Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
·       Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved, tilbagekaldelse af samtykke f.eks.  elektronisk form, e-mail anmodning, brev m.v.].
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 01.11.2018